Bonfilet Üretimi


SAKARYA ET tesislerinde et üretimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi yönetmelik ve tebliğlerine, uluslararası et üretim standartları ve İslami usullere uygun olarak yapılır.

SAKARYA ET, et üretiminin, hammaddenin temininden ürünün raftaki yerini almasına kadar uzanan, her halkanın hayati önem taşıdığı bir zincir olduğuna inanır. SAKARYA ET, sektördeki köklü geçmişinin verdiği birikim ve deneyimle bu zincirin her halkasına azami titizlik göstermeyi en önemli ilke olarak benimsemiştir.